Organizace školy

Na této stránce najdete: Celoroční plán - Naše desatero - Organizace školního roku - Škola hrou

Celoroční plán

1. Jazyková výchova

Jazyk český

Jazyk anglický

2. Matematika

3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda

4. Hudební, výtvarná a etická výchova

5. Tělesná výchova

6. Výchovná a vzdělávací činnost

Nahoru

Naše desatero

Tato pravidla, která si děti samy vymyslely, jsou na naší škole již několikátým rokem. Snažily se je poskládat tak, aby je pochopily i nejmenší děti. Dalo by se říct, že Naše Desatero je jakousi náhradou školního řádu. Toto jsou věci, které si děti do Desatera daly, přičemž se je snaží všechny dodržovat.

Nahoru

Organizace školního roku

Tématické úkoly

Metodik první až třetí třídy: Mgr. Michaela Šrubařová
Metodik čtvrté a páté třídy: Mgr. Šárka Bradová
Metodik pro integraci: Vlasta Patíková,Mgr. Pavlína Plošticová
Knihovnice žákovské knihovny: Vlasta Patíková
Knihovnice učitelské knihovny: Mgr. Šárka Bradová
Knihovnice anglické knihovny: Vendula Ivancová
Kabinet VV: Věra Navrátilová
Kabinet HV: Mgr. Michaela Šrubařová
Kabinet TV: Mgr. Blanka Hrušková
Sklad sešitů: Mgr. Olga Grossmannová
Sklad pomůcek: Mgr. Blanka Hrušková
Sklad učebnic: Mgr. Pavlína Plošticová
Školní časopis: Mgr. Blanka Hrušková
Správce sborovny: Marcela Mísařová
Spravce počítačové učebny: Mgr. Šárka Bradová

Časový rozvrh vyučování

1. hodina: 8:00 - 8:45
2. hodina: 9:10 - 9:55
3. hodina: 10:05 - 10:50
4. hodina: 11:00 - 11:45
5. hodina: 11:55 - 12:40

Provoz družiny

Ráno: 6:15 - 8:00
Odpoledne: 11:30 - 16:00

Dozory

Pondělí: Mgr. Blanka Hrušková
Úterý: Mgr. Šárka Bradová
Středa: Mgr. Michaela Šrubařová
Čtvrtek: Vendula Ivancová
Pátek: Mgr. Pavlína Plošticová

Dozor přichází v 7,30 hod. Celý den odemyká hlavní vchod.Do 8,00 hod pomáhá s dozorem vychovatelka, která zamyká šatny a hlavní vchod. Po skončení vyučování odvádí učitel žáky do šatny a družiny, kde je přebírá vychovatelka.

Zájmové útvary

Výtvarný koružek: Vlasta Patíková
Sportovní hry: Mgr. Petr Brada
Kroužek dovedných rukou: Kateřina Bradová
Aerobik: Marcela Mísařová
Pěvecký kroužek: Vendula Ivancová,Mgr. Michaela Šrubařová
Počítačový kroužek: Vlasta Patíková
Hudební nástroje: Vendula Ivancová, Kateřina Bradová
Country tance: Mgr. Blanka Hrušková,Marcela Mísařová
Jóga: Vlasta Patíková
Literární klub: Mgr. Blanka Hrušková

Nahoru

Škola hrou

Škola hrou je projekt, kterým se opět lišíme od klasických základních škol. Jedná se o to, že s dětmi v každém měsíci po celý rok provádíme nejrůznější aktivity, s kterými byste se na státních ZŠ nesetkali. Od září až do června čeká vaše dítě v každém měsíci aktivita, která mu zpříjemní pobyt ve škole a dítě se tak do ní těší. A na co všechno se můžeme v průběhu roku těšit?

Nahoru